VA-Server 2018-01-09T20:42:47+00:00

VA-Server

Genom egna server, presentation, drift och egna resurser ger VA-Server möjlighet att bli oberoende av andra parter. Konceptet går ut på att ha egen server med samma funktioner som VA-Online. Återförsäljaren levererar produkten förinstallerad och förberedd för drift.

VA-Server kommunicerar kontinuerligt med SweVES servrar och alla nya mjukvaruuppdateringar sker med en enda knapptryckning.
Alla projekt lagras på den egna servern, med Online Viewer får beställaren åtkomst till projektets innehåll från sin mobiltelefon eller annan enhet.

Effektivisera inspektionsarbetet, arbeta från kontoret eller på plats. Alla inspektioner finns samlade på en enda plats, tillgängligt dygnet runt. VA-Server är baserad på moderna molntjänster.

Vilket passar dig?

VA-ONLINE

Moduler i grundpaketet

Projektimport / export
Videofil import
Hantering av inloggningar
Projektdistribution
Online Viewer
Automatisk backup

PROVA NU

VA-OFFLINE

Moduler utöver grundpaketet

GIS karta
Online Ritningar
Skiss (Draw)
Orderhantering
Filarkiv (som Dropbox)
Live kamera (VA-Stream)

PROVA NU