VA-Offline 2018-01-06T18:03:40+00:00

VA-Offline

Ett modernt rörinspektionsprogram som passar inspektörer med behov att dokumentera direkt på inspektionsplatsen. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. All information om projektet såsom videofiler, stillbilder, observationer, mm. sparas lokalt på bärbara datorn och så fort internetuppkoppling finns tillgänglig synkroniseras informationen mot servern VA-Online automatiskt.

Programmet hjälper till att automatisera ditt rutinarbete med databashantering. Inga fler överflödiga musklick, med vår intuitiva navigering är det busenkelt att hitta den rätta vägen till alla nödvändiga funktioner.

Uppdateringar för programmet sker automatiskt. Behovsanpassad presentation baserad på mångårig erfarenhet, uppskattat av auktoriserade beställare och Svenska rörinspektörer.

Hela produktkedjan (VA-Online, VA-Offline, VA-Office) utvecklas och finslipas ständigt. Missa inte tåget och var med att skräddarsy systemet efter ditt behov.

VA-Offline v.3

Enklare version av VA-Offline där programmet kopplas mot en server. Tillkopplingen sker till ditt system eller med andra ord företagskontot. Färdigt projekt synkroniseras mot VA-Online, därefter gör inspektören projektet tillgängligt för beställaren.

VA-Offline v.4

VA-Offline version som kan användas utan VA-Online tillkoppling. Version 4 arbetar helt oberoende av en server, då sparas färdigt projekt i Viewer på USB-sticka, CD-, DVD-skiva, SD-kort eller på hårddisken. Det går även att importera videofiler från inspektionskameran in i programmet och bygga ett helt projekt från grunden.

Val av Svensk Standard:

– T25:2012 (Se rören inifrån! Handbok för TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet, maj 2013)
– T25:1993 (Se röret inifrån. TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet, oktober 1993)
– VAV P74 (TV-inspektion av avloppsledningar i mark, september 1994)
– P93 (september 2006)
– P103 (Inspektion av avloppsbrunnar, mars 2010)