Miljö 2018-01-19T13:36:25+00:00

Miljöpolicy

1. VA-Online är utformad så att pappersutskrifter inte behöver användas för protokoll. En digital PDF-fil med videofilen sparas på servern, där den alltid finns tillgänglig för granskning.

2. All material från VA-Online levereras genom internet, vilket tar bort behovet att med bil åka ut till beställaren med resultatet från utförd inspektion. Istället för att åka runt kan istället mer tid läggas på att göra flera inspektioner, om så önskas. Mindre bilåkande minskar CO₂ – utsläpp.

3. Eftersom VA-Online är tillgänglig genom internet krävs inga installationer på datorn/enheten som används. Med Online Viewer kan man glömma CD- eller DVD-skivor som man måste köpa, för att sedan bränna. Skivor som i slutändan hamnar i papperskorgen. Det blir mindre plaståtgång och VA-industrin blir mer moderniserad.

4. Med Google Maps som finns integrerad i systemet, presenteras inspektionsplatsen tydligt och en planerad rutt visas till inspektionsplatsen. Detta medför både bränslebesparingar och minskade utsläpp.

5. Genom att välja elektronisk faktura, som skapas i PDF-format, minskas användandet av papper.

6. Datorer och servrar drivs av Intel Xeon-processorer som avger låg värmeutveckling och strömförbrukning.

7. Produkten VA-Online är flexibel och har potential att täcka in områden som relining, rördrivning, spolning, m.m. Utvecklingen går mot att skapa professionella redovisningsprotokoll som ökar effektivitet och förbättring av miljön.